Vaš pouzdani partner u svijetu čelika
Dio grupe
Sadržaj

Tehnički opisi i FAQ

FAQ – Često postavljana pitanja

1. Po čemu se zapravo razlikuju željezo i čelik?

Željezo je bijele boje i razmjerno mekan kovani metal te kemijski dosta otporan, dok je čelik legura željeza i ugljika s udjelom do 2,06%.

2. Koja je razlika između toplo- i hladnovaljanog lima?

Osim što je razlika u postupku dobivanja svake od vrsta lima (hladnovaljani lim je skuplji u proizvodnji jer nastaje iz toplovaljanog lima postupkom hladnog valjanja) razlika je i u primjeni.

Hladnovaljani limovi dobivaju se iz hladnovaljanjih traka koje se proizvode postupkom hladnog valjanja tj. redukcijom debljine, ali na kontinuiranim (tandem) prugama za valjanje traka koje u tandemu znaju imati i do 5 Sendzimir stanova. Hladnovaljani limovi koriste se u širokoj primjeni proizvodnje uglavnom kada je potrebno da proizvod ima lijepu glatku i ravnu površinu u sklopu nekog finalnog proizvoda.

Toplo valjani lim ima na sebi okujinu i razne uključine.

3. Kako najbrže izračunati težinu pojedine ploče lima?

Debljinu lima u milimetrima (mm) potrebno je pomnožiti sa širinom i dužinom lima u metrima (m) i sve zajedno pomnožiti s faktorom 8,0 ili primjerice:

debljina = 5 mm
širina = 1.000 mm = 1 m
dužina = 2.000 mm = 2 m
faktor = 8,0
_________________________

5 x 1 x 2 x 8 = 80 kg

4. Koja je razlika između krutosti, tvrdoće, čvrstoće i žilavosti tj. najčešće spominjanih mehaničkih svojstava materijala?

Krutost je otpornost materijala na savijanje.

Tvrdoća je otpornost materijala na prodor drugog tijela u sam materijal.

Čvrstoća je ponajprije otpornost materijala na bilo kakvu deformaciju kada materijal izložimo pritisku sile po jedinici površine.

Žilavost je ponajprije otpornost materijala na lom, no u statičkom smislu to je sposobnost materijala da se trajno deformira prije loma tj. da se ne lomi naglo čime se povećeva sigurnost konstrukcije. U dinamičkom smislu žilavost je mjera otpornosti materijala na udarno opterećenje i mjeri se količinom energije koju materijal apsorbira pri lomu. Krhak je onaj marerijal koji se ne može trajno deformirati prije loma, a duktilan je onaj materijal koji to može.

5. Koja je razlika između najčešće primjenjivanih kvaliteta hladnovaljanog lima DC01 i DC03?

Razlika je u tome što se DC01 kvaliteta može koristiti uglavnom za kutna savijanja, dok se DC 03 kvaliteta može koristiti i za duboko vučenje.

6. Koji nanos cinka je potreban ako želimo konstrukciju izložiti utjecaju vanjskih atmosferilija?

Minimalni nanos cinka mora biti 200 gr/m2, ali bi svakako bilo poželjno i preporučljivo da se koristi nanos cinka od 275 gr/m2 što sve skupa onda definira i moguću vremesku otpornost na atmosferilije.

7. Koliko smije biti najveće dopušteno granično odstupanje dimenzije debljine lima?

Po EN 10029 ovisno o debljini lima, od 3 mm pa do 250 mm ono može biti od 0,4% do 1,5%.

8. Koja je namjena sitnozrnatih (mikrolegiranih) čelika?

Namjena ovih čelika je smanjenje težine konstrukcije npr. šasija kamiona, brodova, mostova, spremnika, cisterni itd. Sitnozrnati (mikrolegirani) čelik nosi u starom nazivu po DIN-u oznaku npr. QSte380TM gdje Q oznaka označava kvalitetni čelik tj. takav čelik je zapravo ugljični čelik sa minimalnim dodacima legirnih elemenata radi povećanja naprezanja tečenja i tvrdoće. Bitno je napomenuti da obrada deformiranjem i čvrstoća mogu znatno varirati ovisno o smjeru valjanja.

9. Što zapravo znače oznake žilavosti JR, JO, J2 ili K2 u imenu čelika npr. S235JR, S275JO, S355J2+N ili S355K2+N?

  • JR - znači da materijal mora izdržati udarnu radnju loma od minimalno 27 J pri temperaturi +20°C
  • JO - znači da materijal mora izdržati udarnu radnju loma od minimalno 27 J pri temperaturi 0°C
  • J2 - znači da materijal mora izdržati udarnu radnju loma od minimalno 27 J pri temperaturi -20°C
  • K2 - znači da materijal mora izdržati udarnu radnju loma od minimalno 40 J pri temperaturi -20°C

10. Koja je razlika između najčešče primjenjivanih kvaliteta pocinčanog lima DX51D i DX52D?

Razlika je u tome što se DX51D kvaliteta može koristiti uglavnom za kutna savijanja do 900, dok se DX52D kvaliteta može koristiti i za okruglo savijanje.

12. Kome se mogu obratiti u slučaju drugih pitanja ?

U slučaju drugih pitanja, obratite se našoj službi putem maila – office@horex.hr kao i telefonski na broj +385 1 3496 411.