Kotlovski limovi
toplo valjani kotlovski limovi

Standardi: Kvalitete prema EN 10028, Tolerancije prema EN 10029 ili EN 10051

Kotlovski limovi, kako kaže i sam naziv, koriste se za proizvodnju kotlova što znači da osim mehaničkih svojstava moraju zadovoljiti i toplinska svojstva odnosno određeni minimum mehaničkih svojstava moraju zadržati na traženoj temperaturi kojoj će proizvedeni kotao biti izložen. Kotlovski limovi i ploče se proizvode na isti način kao i svi ostali toplo valjani limovi, ploče i trake.

Kvaliteta koja se najčešče primjenjuje, a Horex trade d.o.o. je redovno drži na skladištu je P265GH (još se traže P295GH, P355GH, P355NH, P355NL1) ili čelični lim legiran sa Molibdenom u kvaliteti 16Mo3.HOREX trade d.o.o.

Josipa Lončara 6
10090 Zagreb

tel . 3496 411
fax . 3496 996

mail . office@horex.hr